Stefan Balogh

S.A.M

Sexualitet, arbetsterapi och möjligheter

Arbetar med sexualitet i perspektivet manlig sexualitet, sexualitet i vården

och 

funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning och sexualitet ingår nu som en del i

BOSSE råd, stöd och kunskapscenter

Döbelnsgatan 59

113 52 Stockholm

08 54488660

Välkommen.

Epost: stefan.b@bosse-kunskapscenter.se