Stefan Balogh och SAM; sexualitet, arbetsterapi och möjligheter, startades hösten 2003 i syfte att inspirera, ge idéer och utbilda människor som arbetar inom vården i hur man kan arbeta med frågor om sexualitet i sitt yrke. Normer och scripts utgör en grund i föreläsningar i syfte att synliggöra mönster som hindrar oss att utföra vårt yrke på grund av ibland för situationen och individens livssituation ej föränkrade synsätt på manligt och kvinnligt.

Föreläser och har samtal om manlig sexualitet och sexualitet i vården Funktionsnedsättning/sexualitet och assistans i syfte att lyfta upp de frågeställningar som finns och klargöra vad som krävs och vilka lagar som gäller och hur dessa påverkar den enskilde individen.

Sedan hösten 2007 är föreläsningar om funktionsnedsättning och sexualitet  en del av   BOSSE råd, stöd och kunskapscenter.

Stefan Balogh, 46 år exilskåning, Leg. Arbetsterapeut och sexolog, arbetat med tillåtande attityd kring sexuella frågeställningar sedan 2001.

Arbete. Arbetar på BOSSE råd, stöd och kunskapscenter som konsulent på www.bosse-kunskapscenter.se

Utbildning:
2005 Göterborgs Universitet; Klinisk Sexologi 30 p
2004 Göterborgs Universitet; Klinisk Sexologi 15 p
2001 Karolinska Institutet. Allmän Sexologi 7.5 p
1997 -2000 Karolinska Institutet; Arbetsterapeututbildning

Tidigare anställningar:
2006 - tills vidare BOSSE råd, stöd och kunskapscenter
2002 - 2006 Habilitering, Skärholmens Gymnasium
2000 - 2002 Arbetsterapi, Huddinge Universitets Sjukhus
1994-1995 MC-experten, Stockholm
1994-1994 Sulas MC
1991-1992 Bike Line AB
1989-1991 Frasses MC

Tidigare utbildningar:
1988-1989 MC mekaniker utbildning, AMI, American Motorcycle Institute, Daytona Bch , Florida
1981-1985 High School, Cape Coral, Fl, USA

 

 


 

 

                                  .